Regulamin

SklepElectrogsm z siedzibą w Radomiu zarejestrowany pod nr 69429 Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Sprzedaż produktów ze sklepu sklepelectrogsm.pl jest świadczona w oparciu o Regulamin Sklepu, z którym każdy Klient ma obowiązek zapoznać się przed dokonaniem zakupów. Każde złożenie zamówienia w Naszym sklepie jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży.

I. Wstęp

Nasz SklepElectrogsm oferuje jedynie sprzedaż wysyłkową zakupionych towarów, dlatego Klient nie ma możliwości skorzystania z opcji osobistego odbioru zakupionych produktów. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, 365 dni w roku, a każde zamówienie zostaje potwierdzone automatycznie wysyłanym e-mailem, który stanowi potwierdzenie dokonania zakupów w Naszym sklepie.

Każdy dostępny w sklepie produkt znajduje się w magazynie sklepu, dlatego każde zamówienie realizujemy na bieżąco bez opóźnień związanych z brakiem konkretnego produktu w naszym asortymencie.

Wszystkie nazwy jak i znaki handlowe użyte w opisach produktów są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały wykorzystane jedynie w celu identyfikacji produktu i ułatwienia zakupów naszym Klientom.
Wszelkie informacje na temat ilości i dostępności asortymentu z naszej oferty mogą ulec zmianie, o czym niezwłocznie powiadomimy naszych Klientów.

Sklep internetowy SklepElectrogsm zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania złożonego zamówienia lub ograniczenia formy zapłaty jedynie do "przedpłaty na konto bankowe", jeżeli Klient w przeszłości nie wywiązał się ze swoich obowiązków, jako kupującego i np. nie odebrał paczki z kupionymi towarami.

Wszelkie paczki, które nie zostaną odebrane z winy Klienta zostaną obciążone kosztami ponownej przesyłki do Klienta oraz z powrotem do naszego magazynu.

II. Ceny

Ceny wszystkich produktów podawane są w złotówkach i są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia na konkretny produkt.
Nasz Sklep ma pełne prawo do zmian cen produktów, które znajdują się w ofercie sprzedaży oraz wprowadzania do asortymentu nowych produktów, jak również stosowania czasowych promocji cenowych na wybrane produkty oraz ich odwoływania w dowolnym czasie.

W przypadku towarów objętych promocją lub rabatem cenowym decyduje kolejność składanych zamówień. Po zaniżonej cenie sprzedawana jest jedynie określona liczba konkretnych produktów, a promocje i rabaty obowiązują przez ustalony okres czasu. Klient nie może żądać zwrotu różnicy w cenie produktu kupionego po zakończeniu okresu promocji i rabatu lub przed rozpoczęciem obowiązywania czasowej okazji cenowej.
 

III. Zamówienie

Złożenie zamówienia następuje jedynie w momencie prawidłowego wypełnienia formularza znajdującego się na stronie internetowej Naszego sklepu.

Sprzedaż towarów możliwa jest zarówno dla osób zarejestrowanych w Naszym sklepie, jak i dla osób, które wcześniej nie dokonały rejestracji.
 Każdy Klient, który złoży zamówienie na konkretny produkt zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez wysłanie do niego wiadomości e-mail.

W przypadku zamówień budzących wątpliwości naszych pracowników mają oni prawo do ich pełnej weryfikacji. W momencie braku możliwości kontaktu z Klientem, który złożył zamówienie budzące wątpliwości pracowników sklepu Nasza Firma zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania realizacji zamówienia lub odmowy jego realizacji, a Klient zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową.

W sytuacji, kiedy Klient nie odbierze dostarczonej mu przesyłki z kupionymi produktami lub odmówi jej przyjęcia zostanie obciążony całkowitym kosztem wysłania paczki z Naszego sklepu do miejsca dostawy oraz kwotą wynikającą z jej ponownego odesłania do Naszego magazynu.

W przypadku, gdy paczka dotrze do Klienta w stanie uszkodzonym lub zachodzi podejrzenie jej uszkodzenia w czasie transportu należy składać reklamację bezpośrednio u pracownika firmy kurierskiej. Polecamy zawsze sprawdzić stan zakupionych towarów w obecności kuriera i w razie ujawnienia uszkodzeń spisać „protokół szkody”, który będzie podstawą do reklamacji.

Gwarancja:

Wszystkie oryginalne produkty z naszej oferty naszej oferty objęte są 12 miesięczną gwarancją, natomiast pozostałe produkty objęte są 3- miesięczną oraz 6-miesięczną gwarancją.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia produktu lub wady w jego działaniu wynikające z:

 • Wszelkich uszkodzeń fizycznych (mechanicznych) oraz powstałych w skutek nich wad produktów.
 • Uszkodzeń wynikających z niestosowania się do instrukcji obsługi danego urządzenia. W przypadku, gdy konkretny produkt nie wymaga dołączania instrukcji gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w skutek nie przestrzegania ogólnych zasad eksploatacji oraz konserwacji urządzeń elektronicznych a także innych uszkodzeń, które powstały w wyniku braku odpowiedniej wiedzy bądź ewidentnej winy ich użytkownika (w tym także nieumiejętnej obsługi urządzenia/ części oraz akcesoriów).

Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń powstałych w skutek stosowania nieoryginalnych części zamiennych, akcesoriów oraz uszkodzeń eksploatacyjnych będących następstwem niezależnych od użytkowania zdarzeń np. pożaru, powodzi, zwarcia instalacji elektrycznej, wyładowań atmosferycznych itp. oraz uszkodzeń będących bezpośrednią przyczyną działania nielicencjonowanych programów, nielegalnego oprogramowania, wirusów i innego szkodliwego oprogramowania m.in. koni trojańskich czy programów szpiegujących.

Uszkodzeń wynikających z normalnej eksploatacji urządzeń m. in. naturalne zużycie elementów, złączy oraz wszelakiego rodzaju zacisków, taśm i innych części urządzeń, które pod wpływem nadmiernej eksploatacji lub normalnego zużycia konkretnej części przestały prawidłowo funkcjonować.

Uszkodzeń wynikających bezpośrednio z winy producenta konkretnego towaru np. wad dołączonego do towaru oryginalnego oprogramowania, sterowników itp.

Firma Electrogsm nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody oraz utratę danych użytkownika powstałych w wyniku nieodpowiedniego korzystania z zakupionego towaru lub jego awarii w skutek zdarzeń losowych.

Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych oraz produktów czy podzespołów, które ulegają naturalnemu zużyciu także w czasie normalnej eksploatacji m.in. baterii, kabli, taśm, przewodów zasilających itp.

Klient traci wszelkie prawa do gwarancji wydanej na zakupiony produkt w przypadku ujawnienia prób samodzielnych napraw, przeróbek lub ingerencji w urządzenie osób nieuprawnionych do dokonywania przeglądów i napraw.

Odstąpienie od umowy kupna


 • Każdy Klient ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni (bez podania konkretnej przyczyny) liczonych od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Dzień zwrotu określany jest na podstawie potwierdzonego otrzymania przesyłki przez nasz magazyn. W przypadku, gdy strony umowy nie poczyniły dodatkowych ustaleń, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w następujących wypadkach:
 • Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
  Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Kupującego ich oryginalnego opakowania
 • Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależą wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  Świadczeń o właściwościach indywidualnie określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
 • Odstąpienie od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny jest możliwe jedynie w przypadku stwierdzenia braku jakichkolwiek naruszeń lub uszkodzeń w oryginalnym opakowaniu zamówionego towaru.
 • Zwracany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, montażu lub prób montażu, które również uważane są za oznaki użytkowania towaru.
 • Zwracany towar nie może być uszkodzony z wyjątkiem sytuacji, gdy uszkodzenie wynikło w skutek nieodpowiednich warunków transportu – w tym przypadku podstawą do zwrotu towaru jest spisanie „protokołu szkody” w obecności kuriera.

W sytuacji zwrotu zakupionego towaru (przysługującej mu rezygnacji w czasie 14 dni od momentu dostarczeni towaru) Klient sam ponosi koszty wysyłki paczki na podany przez SklepElectrogsm adres.

Wysyłki należy dokonać za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Zwracana paczka musi zawierać rachunek otrzymany w momencie zakupu towaru oraz dane kupującego, jego adres, a także numer konta bankowego, na które ma zostać zwrócona należność za zakupiony towar.

Żadna paczka, która zostanie wysłana za pobraniem pocztowym nie zostanie odebrana przez pracowników Naszego sklepu!

IV. Wysyłka i dostawa  towaru

Nasz sklep realizuje wszystkie zamówienia w terminie do 24 godzin od momentu ich złożenia. W przypadku jakichkolwiek problemów z realizacją zamówienia w powyższym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie drogą mailową.

Zapewniamy stały koszt dostawy zakupionych produktów niezależnie od ich ilości – opłata za dostawę na terenie Polski wynosi przy wpłacie na konto 10.90 zł. W przypadku paczki pobraniowej (płatność przy odbiorze przesyłki od listonosza/kuriera) opłata za dostawę wzrasta do 20.00 zł. Wysyłka zakupionych towarów realizowana jest poprzez Pocztę Polską w postaci rejestrowanych przesyłek priorytetowych za pośrednictwem odbioru.

SklepElectrogsm nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku nieodpowiedniego transportu paczki lub jej zaginięcia z winy Poczty Polskiej – tego typu zdarzenia będą polegały indywidualnemu rozpatrzeniu.

Wysyłka towarów za granice Polski realizowana jest jedynie w przypadku wcześniejszego dokonania wpłaty należności za zakupione produkty na konto bankowe sklepu – zamówienia wysyłane za granicę również realizowane są poprzez Pocztę Polską.

V. Formy płatności

SklepElectrogsm oferuje swoim Klientom dwie formy płatności:

 • Płatność za pobraniem – Klient płaci za przesyłkę podczas jej odbioru od kuriera, listonosza lub w punkcie pocztowym
 • Płatność przelewem - Klient może dokonać przelewu w odpowiadającej mu formie tj. przez Internet, w banku lub na poczcie – numer konta, na które należy przesłać należność za zakupiony towar zostanie przesłana Klientowi drogą mailową wraz z informacją o przyjęciu złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia nastąpi w momencie odnotowania wpłaty na naszym koncie; wyjątek stanowi wybór płatności za pobraniem

  VI. Bezpieczeństwo i poufność danych

Zbierane przez Naszą firmę dane osobowe Klientów służą jedynie do ich identyfikacji oraz poprawnego przebiegu procesu realizacji zamówienia. Wszystkie dane zbierane są dobrowolnie, a każdy Klient ma do nich pełny wgląd oraz prawo do ich poprawiania.

SklepElectrogsm nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom i instytucjom. Proces gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych Klientów przebiega zgodnie z ustaleniami Ustawy o ochronie danych osobowych. Powierzone naszej firmie dane osobowe są należycie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

SklepElectrogsm prowadzony jest przez jest przez firmę Electrogsm zarejestrowaną pod numerem NIP: 9482351397, Regon: 147377481


Nasza firma zastrzega sobie pełne prawo do zmiany części lub całości powyższego Regulaminu bez konieczności wcześniejszego informowania o tym fakcie swoich Klientów. Jednocześnie wszelkie zmiany w Regulaminie nie będą wiążące dla Klientów, którzy dokonali zamówienia przed terminem wejścia w życie nowego Regulaminu.

Każde złożone zamówienie jest równoznaczne z akceptacją treści powyższego Regulaminu, z którego treścią Klient powinien się zapoznać przed dokonaniem zakupów!