Reklamacje

reklamacje  Każdy zamówiony w firmie SklepElectrogsm produkt podlega reklamacji w przypadku, gdy   nie jest zgodny z opisem, posiada wady wpływające na jego działanie, nie działa prawidłowo lub nie jest kompletny.

Wyjątkiem, który uniemożliwia reklamację jest produkt, który został uszkodzony w wyniku nieodpowiedniego użytkowania lub uległ awarii w czasie montażu, a także upadku, zalania czy awarii sieci elektrycznej spowodowanej m.in. wyładowaniami atmosferycznymi.


Aby uniknąć nieporozumień i przedłużającej się procedury reklamacyjnej prosimy Klientów zgłaszających problem z zakupionym produktem o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny (dane znajdują się w zakładce „Kontakt”) i opisanie usterki, której dotyczyć ma reklamacja.

Proces reklamacji wymaga uważnego i CZYTELNEGO wypełnienia znajdującego się na stronie sklepu formularza reklamacji, który umożliwia wszczęcie procedury reklamacyjnej oraz wymianę towaru lub zwrot pieniędzy za zakupione produkty. Do pobrania TUTAJ.
 
Przebieg reklamacji - Regulamin

Zanim zareklamujecie Państwo zakupiony w naszym sklepie produkt prosimy o dokładne podłączenie wszystkich przewodów, staranne wpięcie złączy w odpowiednie gniazda itp. , gdyż problem z funkcjonowaniem urządzenia/działaniem produktu może wynikać z błędów w jego instalacji.

Aby zareklamować zakupiony produkt należy:

Pobrać ze strony sklepu, wydrukować i czytelnie wypełnić „Formularz reklamacji” oraz włożyć go wraz z dowodem zakupu do paczki z reklamowany produktem – reklamacje niespełniające tych wymagań nie będą rozpatrywane!!!

  • W przypadku reklamacji większej ilości produktów należy do każdego z nich wypełnić osobny „Formularz reklamacji”.

Zasady reklamacji:

  • Okres rozpatrzenia reklamacji to 7 dni liczonych od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym produktem – w tym czasie sprzedający poinformuje Kupującego o efekcie rozpatrzenia reklamacji oraz sposobach wymiany lub zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt.
  • Okres finalizacji transakcji to 7 dni roboczych od momentu zaakceptowania przez Kupującego zaproponowanej mu formy rozwiązania problemu (wymiana towaru, zwrot pieniędzy).
  • W momencie uznania reklamacji za bezpodstawną Kupujący musi liczyć się z dodatkowymi kosztami ekspertyzy produktu oraz kosztami przesyłki zwrotnej i kosztami ponownego dostarczenia produktu do Kupującego.

Reklamacji podlegają produkty wysłane wraz z odpowiednimi dokumentami („Formularz reklamacji” i dowód zakupu) na adres działu reklamacji.

  • Reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym a także dowodem zakupu należy wysłać na adres, (który uzyskaja państwo po kontakcie mailowym), za pośrednictwem Poczty Polskiej najtańszą formą wysyłki. Przed nadaniem przesyłki prosimy o informację drogą telefoniczną lub mailową, że zamierzają Państwo dokonać reklamacji.
  • W sytuacji, gdy przedmiot reklamacji zostanie przesłany do Sprzedającego przesyłką inną niż list polecony, to po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Kupujący otrzyma jedynie zwrot kosztów przesyłki równy kosztom nadania listu poleconego ekonomicznego lub paczki ekonomicznej w przypadku przesyłki o większych gabarytach. Nie odbieramy paczek pobraniowych.
  • Każda nieuzasadniona reklamacja wiąże się z możliwością poniesienia dodatkowych kosztów m.in. opłaty karnej w wysokości 40 zł oraz kosztów ekspertyzy i ponownej dostawy do Kupującego. W przypadku, gdy reklamacja będzie bezzasadna cały proces może się dodatkowo przedłużyć, co jest spowodowane koniecznością ustalenia stanu faktycznego podlegającego reklamacji produktu.

Nasz sklep gsm sprzedaje produkty objęte gwarancją i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę możliwości korzystania z reklamowanych produktów oraz poniesionych strat materialnych z tego wynikających. Reklamacje oraz inne przesyłki nadawane za pobraniem pocztowym nie będą odbierane przez pracowników firmy!